Fafo reports

Search publications

Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid
Evaluering av et forsøk i seks barnehager

Beret Bråten og Hedda Haakestad

Fafo-rapport 2014:24

Nettutgave

Forskere på Fafo: Beret Bråten, Hedda Haakestad

Published: 2014 Id-nr.: 20371