Fafo reports

Search publications

Barn og unge i kreftrammede familier

Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp

Fafo-rapport 2008:38

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Roy A. Nielsen

Published: 2008 Id-nr.: 20080