Fafo reports

Search publications

Evaluering av ordningen med tariffavsatte kompetansemidler i staten
Prosjekter fra tariffperioden 2006–2008

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2010:06

Nettutgave

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Published: 2010 Id-nr.: 20150