Skip to main content
  • Tove Midtsundstad

Fra utstøting til inkludering?

En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere

  • Fafo-rapport 2007:37
  • Fafo-rapport 2007:37

I denne rapporten gis en bred oversikt over seniorpolitikk og ulike former for seniortiltak i norske virksomheter. Målet har vært å få økt innsikt i hva norske virksomheter gjør for å redusere tidligpensjoneringen, og hvordan de responderer på IA-avtalen og ulike offentlige tiltak og ordninger. Rapporten baserer seg på data fra en representativ undersøkelse blant norske virksomheter med ti eller flere ansatte, hvorav minst én ansatt var 60 år eller mer.

  • Published: 4. March 2007
  • Ordering ID: 20037