Skip to main content
  • Fafo-rapport 2007:37
  • Tove Midtsundstad

Fra utstøting til inkludering?

En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere

  • Fafo-rapport 2007:37
 

I denne rapporten gis en bred oversikt over seniorpolitikk og ulike former for seniortiltak i norske virksomheter. Målet har vært å få økt innsikt i hva norske virksomheter gjør for å redusere tidligpensjoneringen, og hvordan de responderer på IA-avtalen og ulike offentlige tiltak og ordninger. Rapporten baserer seg på data fra en representativ undersøkelse blant norske virksomheter med ti eller flere ansatte, hvorav minst én ansatt var 60 år eller mer.

  • Published: 4. March 2007
  • Ordering ID: 20037
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-604-3ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Commissioned by

  • The Research Council of Norway