Fafo reports

Search publications

Det erfarne blikket
Seniorer i pleie- og omsorgssektoren

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2021:20

Last ned nettutgave

| English summary

Prosjekt: Seniorer i pleie og omsorg

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen

Utgitt: 2021 Id-nr.: 20790