Kommuners kjøp av private tjenester – eksempler fra barnevern og andre velferdsområder

Hanne Bogen og Arne Backer Grønningsæter

Fafo-rapport 2014:40

Nettutgave

Prosjekt: Kommunenes bruk av private tjenester

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20387