Fafo reports

Rapportsøk-en

Maritim kompetanse i en digital framtid

Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad

Fafo-rapport 2019:09

Last ned nettutgaven

| English summary

Prosjekt: Digitalization of maritime industries

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad

Utgitt: 2019 Id-nr.: 20706

266,00 kr