Fafo reports

Search publications

Næringslivets favorittkommuner 1996
Næringslivets vurderinger av det kommunale tjenestetilbudet

Kristine Nergaard

Fafo-rapport 206

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Utgitt: 1996 Id-nr.: 206