Nyetableringer i norsk industri
Oppstart og utvikling av småforetak. Teori og empiri

Lars Lindholt

Fafo-rapport 214

Nettutgave

Utgitt: 1997 Id-nr.: 214