Fafo reports

Search publications

Pensjonsuttak før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015

Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2017:03

Nettutgave

Prosjekt: Early retirement in the municipal sector

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20611