Fafo reports

Search publications

Sosiale ordninger under press
En kvalitativ studie av lønns- og arbeidsvilkårene i fire NAVO-virksomheter

Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 401

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Utgitt: 2002 Id-nr.: 401