Veiledningserfaringer
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak

Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten

Fafo-rapport 2017:02

Nettutgave

Prosjekt: Parental guidance (ICDP) for selected groups

Forskere på Fafo: Beret Bråten

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20610