Fafo reports

Search publications

Vilkår for læring i kommunene
En kartlegging av fire arbeidsfelt

Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 2013:35

Nettutgave

Prosjekt: Voksnes læring i kommunene

Forskere på Fafo: Tove Mogstad Aspøy, Torgeir Nyen

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20325