Yrke, utdanning og fagorganisering
Yrkesfaglig satsing i helse- og omsorgssektoren

Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 172

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Utgitt: 1994 Id-nr.: 172