Fafo reports

Search publications

Lektorene
Profesjon, organisasjon og politikk 1890-1980

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 108

Nettutgave

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Published: 1990 Id-nr.: 108