Skip to main content
  • Gudmund Hernes og Knud Knudsen

Svart på hvitt

Norske reaksjoner på flyktninger, asylsøkere og innvandrere

  • Fafo-rapport 109
  • Fafo-rapport 109
Det siste tiåret er det norske fargekartet blitt forandret: En en ny, synlig minoritet er kommet til, folk av en annen farge. De er ikke lenger noen man møter på TV-skjermen, de er tilstede i praktisk talt alle lokalsamfunn. Nordmenn får satt sine verdier om offervilje og solidaritet på prøve. Avisene bærer bud om sammenstøt og konflikter mellom nykommere og nordmenn - men også om støtte og hjelpsomhet.

Ser man bakover i norsk historie, finner man at Norge i ulike faser har stått overfor nasjonale problemer både med innvandring og utvandring.

Hvordan har Norge møtt innvandrere og flyktninger det siste tiåret? Har negative reaksjoner tiltatt i styrke og er de blitt mere utbredt? Er Norge et land av rasister? Hva ligger bak negative reaksjoner og avvisning - er det rasistiske holdninger, eller ligger andre vurderinger under?

Dette er spørsmålene denne boken søker å gi svar på. Den trekker også opp mulige utviklingslinjer i et Norge med en større andel innvandrere og peker på kritiske valg som landet står overfor.
  • Published: 22. January 1990
  • Ordering ID: 109
Last ned publikasjonen

Fafo researchers