Fafo reports

Search publications

Med mandat til å hjelpe
Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger

Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt

Fafo-rapport 2016:11

Nettutgave

Project: Evaluation of integration counselors

Forskere på Fafo: Beret Bråten

Published: 2016 Id-nr.: 20573