Fafo reports

Search publications

Samhandling med BIM og Lean i detaljprosjekteringsfasen på Urbygningen ved NMBU

Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2015:53

Nettutgave

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Leif E. Moland

Published: 2015 Id-nr.: 20558