Skip to main content
  • Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard

Kartlegging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene

  • Fafo-rapport 2015:47
  • Fafo-rapport 2015:47

Denne rapporten handler om brudd på arbeidstidsbestemmelsene i norsk arbeidsliv, både i lov og i avtale. Rapporten er utført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet som et innspill til Arbeidstidsutvalget som ble nedsatt av regjeringen i 2014 for å se på ulike organiseringer av arbeidstid.

Brudd på arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven kan være av en slik art at de ikke ville vært brudd dersom det var inngått avtaler eller søkt om dispensasjoner. Vi har derfor prioritert å kartlegge omfang og avvik innenfor følgende områder: daglig og ukentlig alminnelig arbeidstid, gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid, daglig og ukentlig arbeidsfri, søndags- og nattarbeid, og overtid.

  • Published: 5. January 2016
  • Ordering ID: 20552

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Arbeids- og sosialdepartementet