Skip to main content
  • Fafo-rapport 2014:07
  • Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten

Språklige rollemodeller

Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes

  • Fafo-rapport 2014:07
 

Barnehager med et språkmiljø av god kvalitet er bra for barns språkutvikling. De ansatte i barnehagen – deres personlige og faglige kompetanse – spiller en stor rolle for kvaliteten. Hva mener de ansatte selv om sin kompetanse om barns språk? Hva vil de lære mer om og hvordan? Vi har undersøkt. Vi finner at barnehageansatte først og fremst vil lære å bli enda bedre språklige rollemodeller for barna i det daglige. Vi finner også et sterkt ønske om å bidra enda bedre til at barn som sliter med språket lærer å mestre det. Og vi finner at barnehageansatte har tydelige preferanser for hvordan de kan bli enda bedre i språkarbeidet.

  • Published: 6. October 2014
  • Ordering ID: 20354
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0092-8 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0093-5 (nettutgave) ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Commissioned by