Skip to main content
  • Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Trygg trafikk med seniorer

  • Fafo-rapport 2017:30
  • Fafo-rapport 2017:30

Seniorenes arbeidssituasjon kan variere mellom ulike bransjer og yrker, og dermed varierer også behov og utfordringer de møter som godt voksne arbeidstakere. Skal seniorpolitikken bli mer målrettet, trengs det derfor analyser av seniorenes situasjon i enkeltsektorer. Denne rapporten tar for seg situasjonen for bussjåfører, lokomotivførere og konduktører innen buss- og togtransport. Vi har sett på graden av trivsel og på eventuelle arbeidsmiljøutfordringer, undersøkt sjåførenes erfaring og kompetanse og dessuten kartlagt arbeid og pensjonering etter passerte 60 år.

  • Published: 25. October 2017
  • Ordering ID: 20638