Skip to main content
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten

Introduksjonsprogram og norskopplæring

Hva virker – for hvem?

  • Fafo-rapport 2017:31
  • Fafo-rapport 2017:31

Virker introduksjonsloven etter hensikten? I denne rapporten analyserer vi introduksjonsprogram og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Vi dokumenterer store kommunale variasjoner i hvordan ordningene organiseres og implementeres – og at noen av disse variasjonene påvirker deltakernes resultater. Samtidig er de effektene vi kan dokumentere av tiltakene nokså beskjedne, og det er sentrale virkemidler som vi ikke kan dokumentere noen effekt av. Vi konkluderer med at programmet i for liten grad inneholder reelt kvalifiserende virkemidler.

  • Published: 30. October 2017
  • Ordering ID: 20639
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0400-1 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0401-8 (nettutgave)ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

Fafo researchers

Commissioned by

  • Ministry of Children, Equality and Social Inclusion