Skip to main content
  • Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten

Introduksjonsprogram og norskopplæring

Hva virker – for hvem?

  • Fafo-rapport 2017:31
  • Fafo-rapport 2017:31

Virker introduksjonsloven etter hensikten? I denne rapporten analyserer vi introduksjonsprogram og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Vi dokumenterer store kommunale variasjoner i hvordan ordningene organiseres og implementeres – og at noen av disse variasjonene påvirker deltakernes resultater. Samtidig er de effektene vi kan dokumentere av tiltakene nokså beskjedne, og det er sentrale virkemidler som vi ikke kan dokumentere noen effekt av. Vi konkluderer med at programmet i for liten grad inneholder reelt kvalifiserende virkemidler.

  • Published: 30. October 2017
  • Ordering ID: 20639