Skip to main content
Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

  • Fafo-rapport 2008:13
  • Fafo-rapport 2008:13
Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse for 2007 kartlegger medlemmenes deltakelse i og holdninger til egen organisasjon. Undersøkelsen er gjennomført av Fafo på oppdrag av Utdanningsforbundet, og er en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse fra 2004. Knappe 2500 medlemmer har svart på et spørreskjema om medlemskapet.
I undersøkelsen kartlegger vi medlemmenes begrunnelse for medlemskapet, om medlemmene har søkt bistand fra sine tillitsvalgte og om de i så fall er fornøyd med hjelpen de fikk, deltakelse i klubbens aktiviteter, om medlemmene er villige til å påta seg verv og hvilke informasjonskilder fra og om forbundet medlemmene benytter. I tillegg ser vi på det faglig-pedagogiske engasjementet og medlemmenes holdninger til forbundets politikk på ulike saksfelt. Utdanningsforbundets medlemmer i lederstillinger og deres forhold til medlemskapet er viet spesiell oppmerksomhet i rapporten.
  • Published: 15. February 2008
  • Ordering ID: 20055