Fafo reports

Search publications

Går fattigdom i arv?
Langtidseffekter av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp

Thomas Lorentzen og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2008:14

Nettutgave

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Published: 2008 Id-nr.: 20056