Fafo reports

Search publications

Varehandelen som inkluderingsarena
Rekruttering, opplæring og arbeidstrening

Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2017:25

Nettutgave

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen, Kristine Nergaard

Published: 2017 Id-nr.: 20633