Fafo reports

Search publications

TiSA-avtalen
Konsekvenser for arbeidsmarkedet og velferdsstaten

Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2017:16

Nettutgave

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip, Kristin Jesnes

Published: 2017 Id-nr.: 20624