Fafo reports

Search publications

«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»
Evaluering av godkjenningsordningen i renhold

Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2016:18

Nettutgave

Project: The authorisation of cleaning companies - does it work?

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard, Sissel C. Trygstad

Published: 2016 Id-nr.: 20580