Skip to main content
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen

Vilkår for læring i kommunene

En kartlegging av fire arbeidsfelt

  • Fafo-rapport 2013:35
  • Fafo-rapport 2013:35

Hvilke muligheter for læring gir norske kommuner til voksne med kort formell utdanning? Hva kjennetegner de kommunene som lykkes med å heve kompetansen til denne gruppen? Hvordan vurderes formalkompetanse og realkompetanse? I denne rapporten undersøkes disse spørsmålene innenfor arbeidsfeltene pleie og omsorg, barnehage, kontor og vaktmester.

  • Published: 20. February 2013
  • Ordering ID: 20325
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Fagforbundet