Publications

Search publications

Fleksitidsavtalen i staten
Evaluering av prøveordningen

Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Kristine Nergaard