Skip to main content
  • Kari Folkenborg og Torgeir Nyen

Kompetanseutvikling blant håndverksmestere

  • Fafo-rapport 382
  • Fafo-rapport 382
Mestere innenfor håndverksfagene er en interessant gruppe å studere kompetanseutviklingen innenfor, blant annet fordi de jobber i små bedrifter. I små bedrifter er læring og kompetanseutvikling sjeldnere satt i system enn i større bedrifter. Sentrale spørsmål er i hvilken grad det skjer læring blant mesterne i arbeidslivet, hvordan læringen skjer, og i hvilken grad mesterne får dekket sine læringsbehov.

Hva kan eventuelt gjøres for å stimulere til økt læring blant mesterne? Datagrunnlaget for rapporten er en telefonintervjuundersøkelse blant et representativt utvalg mestere, og kvalitative intervjuer med noen mestere og bransjerepresentanter.
  • Published: 12. February 2002
  • Ordering ID: 382
Last ned publikasjonen

Fafo researchers