Skip to main content

Hvordan finne effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever med innvandrerbakgrunn?

En vurdering av vilkår for evaluering

Other reports or chapters |  2020
25. January 2022
NIFU
Lødding, B., Salvanes, K. V., Reegård, K., Lillevik, R. & Kavli, H. C. (2020) Hvordan finne effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever med innvandrerbakgrunn? En vurdering av vilkår for evaluering. NIFU Rapport 2020:18