Skip to main content

Barnevern fosterhjemssatsing


Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2009
  • Avsluttes:
    mars 2014

Oppdragsgiver

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdep.