Skip to main content

Lokalt trepartssamarbeid i kommunene


Prosjektet skal sammenfatte foreliggende kunnskap om lokalt trepartssamarbeid fra utviklingsprosjekter Fafo tidligere har gjennomført i kommunesektoren.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2016
  • Avsluttes:
    mars 2017

Oppdragsgiver

  • Fagforbundet