Skip to main content

Nærpolitireformen - politiets relasjon til publikum


AFI ved Christin Wathne er prosjektleder for dette prosjektet, som bygger på funn fra hennes doktorgrad og på nye data fra en kasusstudie av to politidistrikt.

I dette forskningsprosjektet fokuserer vi på utviklingen og leveringen av polititjenester (produkter) til publikum, med en særlig vekt på kvalitet i tjeneste i tillegg til antall tjenester som blir levert. Hvilke effekter får reformen for publikumskontakt? Opplever politiet å måtte avvise publikum som de skulle ønske at de kunne hjelpe, og hvordan påvirker i så fall det deres motivasjon? Kan vi spore endring i politirollen/organisasjonsidentiteter for politiansatte?

Forskere

  • Prosjektleder:

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2017
  • Avsluttes:
    juni 2019

Oppdragsgiver

  • DIFI