Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

De frafalne
Fafo-frokost med boklansering
Torsdag 21. april 2016, kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

De frafalne

På programmet

Kjell Aakerøe

Redaktør pedagogikk

Kristine von Simson

Forsker II

Hilde Marie Thrana

Førsteamanuensis

Gina Ekholt

Koordinator

Kristinn Hegna

Forsker II

Henrik Asheim

Stortingsrepresentant (H)

Audun Lysbakken

Stortingsrepresentant (SV)
Forskningsleder, professor
Fafo
Forsker (permisjon)
Fafo

Seminaret var fullbooket. Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Frafall i videregående skole er blant vår tids store bekymringer. Hva kan vi lære om vi snakker med de frafalne i stedet for å snakke om frafallet? Det er hovedspørsmålet i en ny bok utgitt på Gyldendal Akademisk. På dette frokostseminaret ble boken lansert boken, og sentrale aktører innen skolefeltet var invitert til å kommentere og debattere frafallstematikken.

Program

Velkommen ved Anne Britt Djuve, Fafo

Fra Gyldendal ved redaktør Kjell Aakerøe

Om boken ved Kaja Reegård og Jon Rogstad, Fafo

Smakebiter fra utvalgte bokkapitler ved
Kristine von Simson, ISF
Hilde Marie Thrana, NTNU
Jon Rogstad, Fafo

Fra de unges ståsted
Gina Ekholt og ungdommene Ylva og Harald fra Forandringsfabrikken

Kommentarer ved
Kristinn Hegna, UiO

Paneldebatt med blant andre
Henrik Asheim, Stortinget (H)
Audun Lysbakken (SV)

Møteleder Anne Britt Djuve, Fafo

Ny bok

2016 gyldendal de frafalneBoken De frafalne. Om frafall i videregående opplæring - hvem er de, hva vil de og hva kan gjøres? utgis på Gyldendal Akademisk. Redaktører er Kaja Reegård og Jon Rogstad. Forfattere er Marianne Dæhlen (NOVA), Håkon Høst (NIFU), Eifred Markussen (NIFU), Jon Rogstad (Fafo/NTNU), Kristine von Simson (ISF), Hilde Maria Thrana (HiST/NTNU).

Boken er forskningsbasert, og har en sammensatt målgruppe. Bidragene er relevante for skoleledere, lærere på ungdomstrinnet og videregående skole, veiledere i NAV, partene i arbeidslivet samt forskere på ungdom, utdanning og logo gyldendal akademisklivsløp. Les mer og bestill boken

 

 

 

 

Fafos temaside: Frafall fra utdanning

Fafos forskning på dette området søker å problematisere forståelsen av fenomenet. Hva er egentlig frafall, når er det et problem, og for hvem? Samtidig er vi også opptatt av hvordan utdanningssystemet kan og bør utformes for å sikre inklusjon. Les mer på temasiden Frafall fra utdanning

I media

Debatt: - Hvor frafalne kan vi bli? ved Roar Sollied (V) fylkesråd for utdanning i Troms (Framtid i Nord, 27.04.16)

Hør NRK Ekko med grundig behandling av frafallsproblematikken (NRK, 20.04.16)

Se NRK Dagsrevyen om boken Frafall i videregående skole (NRK, 19.04.16)