Completed projects

Brukerundersøkelse om introduksjonsordningen

Project manager


Project participant(s)

Ragna Lillevik


Research area(s)

Inclusion of immigrants


Project period

June 2018
December 2018

Fafo-rapport 2018:35
Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet

Fafo-notat 2018:25
En gjennomgang av muligheter og utfordringer for brukerundersøkelser blant deltakere i introduksjonsprogrammet