Current projects

Brukerundersøkelse om introduksjonsordningen


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2018:35
Ragna Lillevik og Guri Tyldum
Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet

Fafo-notat 2018:25
Guri Tyldum
En gjennomgang av muligheter og utfordringer for brukerundersøkelser blant deltakere i introduksjonsprogrammet

Project manager

Project participant(s)

Ragna Lillevik

Project period

June 2018
December 2018