Current projects

Project manager


Project participant(s)

Ragnhild Steen Jensen

Cooperating researchers

Rolf Røtens, Samfunnsøkonomisk analyse

Maja Tofteng, Samfunnsøkonomisk analyse
Project period

 
September 2018
April 2019

Hvordan påvirker ny teknologi kompetansebehovet i varehandelen?