Current projects

Public sector services - commercial providers

Project manager


Project participant(s)

Jon Helgheim Holte

Cooperating researchers

Rolf Røtnes, Fernanda Winger Eggen og Mikkel Myhre Walbækken, Samfunnsøkonomisk analyseResearch area(s)

Care services


Project period

May 2018
December 2018

Fafo-rapport 2019:11
Ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester