logo fafo 194x64

Newest Fafo-publications. For reports and papers in English, please see menu-item in right-hand column.

Seniorkompetanse i Arbeidstilsynet

Fafo-rapport 2018:33
Anne Inga Hilsen

When the job is put out to tender

Outsourcing av renhold i Forsvaret
Fafo-rapport 2018:32
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad

Verve og beholde

Forankring av LOs medlemsfordeler gjennom lokale LOfavørkomiteer
Fafo-rapport 2018:28
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund

Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia

Erfaringer fra tre hoteller i Danmark, Norge og Sverige
Fafo-rapport 2018:29
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad

A chance to qualify – experiences with the introductory programme for refugees

Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet
Fafo-rapport 2018:35
Ragna Lillevik og Guri Tyldum

Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018

Fafo-rapport 2018:30
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg

Fleksibel arbeidstid

En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2018:15
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are