Fafo papers

Rapportsøk-en

Evaluering av Bærum kommunes introduksjonsprogram for flyktninger

Anne Britt Djuve og Katrine Fangen

Fafo-notat 2002:11

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve

Utgitt: 2002 Id-nr.: 685