Fafo papers

Rapportsøk-en

Levekår for barn og unge i indre by, Oslo

Anne Britt Djuve og Anders Brede Fyhn

Fafo-notat 1999:17

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve

Utgitt: 1999 Id-nr.: 629