Fafo reports

Rapportsøk-en

Barnehageansattes behov for kompetanse om barns språkutvikling


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2014:07
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes

Project manager

Project participant(s)

Torgeir Nyen
Jon Rogstad

Cooperating researchers

Torgeir Nyen

Project period

October 2013
January 2014
81968