Fafo reports

Rapportsøk-en

Den vanskelige fortsettelsen
En kartlegging av tjenester til tidligere bostedløse

Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping

Fafo-rapport 448

Nettutgave

Utgitt: 2004 Id-nr.: 448