Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

A chance to qualify – experiences with the introductory programme for refugees
Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet

Fafo-rapport 2018:35
ISBN 978-82-324-0470-4 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0471-1 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 104 s, kr 254,- Ordrenr 20684

(pdf 784 kB)

English summary
254,00 kr

254,00 kr

Ordrenummer:

20684