Fafo reports

Rapportsøk-en

Et flerkulturelt ettervern?
Ungdom med innvandrerbakgrunn i barnevernets ettervern

Hanne Bogen og Marjan Nadim

Fafo-rapport 2009:05

Nettutgave

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20095