Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2013:43

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E.Moland, Ketil Bråthen, Rolf K. Andersen

Denne rapporten omhandler arbeidsmiljøloven § 14-3 fortrinnsrett for deltidsansatte. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Hensikten har vært å undersøke hvilken effekt fortrinnsrettsbestemmelsen har hatt for å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Datagrunnlaget bygger på spørreundersøkelser blant arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte i følgende tre områder: Varehandel, hotell og restaurant og helse og sosial.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20333

207,00 kr