Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Fafo-rapport 2013:43
ISBN 978-82-324-0050-8 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0051-5 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2013 57 s kr 207,- Ordrenr: 20333

Nettutgave

(pdf 426 kB)

Denne rapporten omhandler arbeidsmiljøloven § 14-3 fortrinnsrett for deltidsansatte. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Hensikten har vært å undersøke hvilken effekt fortrinnsrettsbestemmelsen har hatt for å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Datagrunnlaget bygger på spørreundersøkelser blant arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte i følgende tre områder: Varehandel, hotell og restaurant og helse og sosial.

207,00 kr

207,00 kr

Ordrenummer:

20333