Fafo reports

Rapportsøk-en

Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar
Underveisevaluering av Samarbeidsprosjektet – færre utkastelser

Anders B. Fyhn

Fafo-rapport 533

Nettutgave

Utgitt: 2006 Id-nr.: 533