Fra utstøting til inkludering?
En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere

Fafo-rapport 2007:37
ISBN 978-82-7422-604-3
ISSN 0801-6143

2007, 145 s

Nettutgave

(pdf 836kb)