Fafo reports

Rapportsøk-en

Frivillig deltid – en privatsak?

Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen

Fafo-rapport 2012:49

Nettutgave

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen, Ketil Bråthen

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20276

269,00 kr